Τι είναι το Rotary e-club:

Ο σύγχρονος τρόπο ζωής των ενεργών επαγγελματιών και η συνεχώς αυξανόμενες εργασιακές τους υποχρεώσεις, αφουγκραστηκαν από το Διεθνές Ρόταρυ και για αυτόν ακριβώς τον λόγο δημιουργήθηκαν οι ηλεκτρονικοί όμιλοι.

Το Rotary e-club είναι ένας Ροταριανός Όμιλος με την δομή, την λειτουργία και την διεισδυτικότητα στην κοινωνία που έχει ένας τυπικός Ροταριανός Όμιλος με την διαφορά ότι οι περισσότερες συναντήσεις των μελών του γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ψηφιακής πλατφόρμας συνάντησης (skype, e-learning κα)

Με αυτόν τον τρόπο τα μέλη του ομίλου χαίρονται την συναδέλφωση, οργανώνουν δράσεις, μετέχουν σε συναντήσεις και συζητήσεις από την άνεση του δικού τους χώρου (εργασία, γραφείο, σπίτι) κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.