ΙΣΤΟΡΙΑ:

Το Ρόταρυ ιδρύθηκε την 23η Φεβρουαρίου 1905, στο Σικάγο των ΗΠΑ, από τον δικηγόρο Πωλ Χάρρις και τρεις φίλους του. Σήμερα έχει επεκταθεί σε 165 χώρες με περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια μέλη, τα οποία ανήκουν σε περισσότερους από 32.000 Ροταριανούς ομίλους. Οι όμιλοι αυτοί διοικητικά συγκροτούν 530 Περιφέρειες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Ρόταρυ επεκτάθηκε στην Ελλάδα το 1928 με την ίδρυση το Ρ.Ο. Αθηνών. Οι Ροταριανοί όμιλοι της Ελλάδας ανήκουν στην 2470 και 2480 Περιφέρεια του Δ.Ρ και έχουν περισσότερα από 3.000 μέλη.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ:

Η ονομασία Ρόταρυ προήλθε από το γεγονός ότι οι πρώτες συναντήσεις των Ροταριανών, γίνονταν στον τόπο εργασίας του κάθε μέλους εκ περιτροπής. Αυτή η λειτουργία στην αγγλική γλώσσα περιγράφεται με την λέξη “Rotation” και εξ’ αυτού προήλθε η ονομασία της οργάνωσης, Ρόταρυ.

Το έμβλημα του Ρόταρυ είναι ένα οδοντωτός τροχός, ο οποίος αποτελείται από 6 ακτίνες, 24 οδόντες και την σφήνα στο κέντρο του.

Τα επίσημα χρώματα του Ρόταρυ είναι το μπλε, που συμβολίζει το διεθνή χαρακτήρα της οργάνωσης και το χρυσό, που συμβολίζει την ποιότητα και το υψηλό επίπεδο των δραστηριοτήτων του.

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΙΔΡΥΜΑ:

Το Ρόταρυ το 1917, ίδρυσε το Ροταριανό Ίδρυμα που μέσω αυτού υλοποιούνται τα μεγάλα εκπαιδευτικά και ανθρωπιστικά προγράμματα προσφοράς υπηρεσιών, όπως:

– Το πρόγραμμα Polio-plus, για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας και των άλλων παιδικών ασθενειών από τον πλανήτη μας

– Το πρόγραμμα Πρεσβευτικών Υποτροφιών, το μεγαλύτερο ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα διεθνών υποτροφιών παγκοσμίως.

– Το πρόγραμμα Ομάδων Ανταλλαγής Μελέτης, για νέους και νέες να γνωρίσουν άλλες χώρες, πολιτισμούς και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συναδέλφους τους που ασκούν το ίδιο επάγγελμα.

– Χορηγίες σε καθηγητές Πανεπιστημίου για να διδάξουν σε αναπτυσσόμενες χώρες.

– Η υλοποίηση μεγάλων ανθρωπιστικών και φιλανθρωπικών προγραμμάτων διεθνώς, για την πείνα, την υγεία, τον ανθρωπισμό, για την επίλυση των συγκρούσεων και την προώθηση της ειρήνης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Το Ρόταρυ είναι επίσημος σύμβουλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για ανθρωπιστικά και εκπαιδευτικά θέματα, ενώ συνεργάζεται με καταξιωμένες διεθνείς οργανώσεις, όπως είναι η UNICEF, η UNESCO, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, πολλά Ιδρύματα και Φορείς.